Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Beter Leidinggeven BV(https://www.beterleidinggeven.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Beter Leidinggeven BV betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Beter Leidinggeven BV.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Beter Leidinggeven BV berusten bij Beter Leidinggeven BV. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Beter Leidinggeven BV is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Beter Leidinggeven BV, team@beterleidinggeven.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Beter Leidinggeven BV geeft Beter Leidinggeven BV geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Beter Leidinggeven BV.
Beter Leidinggeven BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Beter Leidinggeven BV, de onmogelijkheid de website van Beter Leidinggeven BV te gebruiken, uit de levering van diensten door Beter Leidinggeven BV of het gebrek aan levering van diensten door Beter Leidinggeven BV.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Beter Leidinggeven BV wordt regelmatig bijgewerkt. Beter Leidinggeven BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Beter Leidinggeven BV te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 12 mei 2023.